www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Wadwijzer Wadwijzer
U kunt bij InterWad met de Wadwijzer uitgebreid zoeken in allerlei basisinformatie over het waddengebied. Deze informatie is geschikt voor een ieder die meer wil weten over de natuur, ontstaansgeschiedenis, landschap, cultuur en menselijke activiteiten in het waddengebied...   Website

Knok mee voor de Waddenzee Knok mee voor de Waddenzee
De campagne Knok mee voor de Waddenzee. Eind 2004 heeft het kabinet het volgende over de Waddenzee besloten: 1 mechanische kokkelvisserij moet stoppen Hier zijn we blij mee: de bodem wordt niet meer omgeploegd en de Waddenzee kan eindelijk herstellen. 2 mosselvisserij...   Website

Meer Links

CampingWijzer Friesland : Camping Stortemelk Vlieland CampingWijzer Friesland : Camping Stortemelk Vlieland
Camping Stortemelk - kamperen op Stortemelk. Vooral de echte kampeerders voelen zich thuis op kampeerterrein Stortemelk op het eiland Vlieland. U kampeert in een uniek natuurlijk gevormd terrein van duinen...
http://www.camping-friesland.nl/

De Nederlandse Waddeneilanden De Nederlandse Waddeneilanden
Tussen Den Helder en het Deense Esbjerg strekt zich een natuurgebied uit dat zijn gelijke in de wereld niet kent. Het wad is een wereld op zich, een wereld met twee gezichten waar om de beurt eb en vloed, zand en water...
http://www.wadden.nl/

It Fryske Gea It Fryske Gea
It Fryske Gea is d? vereniging voor natuurbescherming in Frysl?n. It Fryske Gea beheert meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van meer dan 19.000 hectare - verspreid over...
http://www.fryskegea.nl/

Lauwersmeer Lauwersmeer
Deze website gaat over vogelskijken in het noorden van Nederland. Informatie over het Lauwersmeer en andere vogelplekken in Friesland, Groningen en Drenthe. Actuele waarnemingen van bijzondere vogels en...
http://www.lauwersmeer.com

Stichting Het Groninger Landschap Stichting Het Groninger Landschap
Alles wat mooi is, heeft recht op bescherming De provincie Groningen bevat een schat aan natuur en er staan veel prachtige monumenten. De Stichting Het Groninger Landschap maakt zich sterk om al dat moois te beschermen...
http://www.groningerlandschap.nl/

Natuurmonumenten Natuurmonumenten
Vereniging Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor de toekomst. Vereniging...
http://www.natuurmonumenten.nl/index.jsp

RadioWaddenzee RadioWaddenzee
Radio Waddenzee informeert de vakantievierders over alle mogelijke van belang zijnde zaken. Van nieuws tot weersverwachting. Van dienstregelingwijziging tot eb en vloed. Van scheepsreparatiebedrijven...
http://www.radiowaddenzee.nl/

Raad voor de Wadden Raad voor de Wadden
De Raad voor de Wadden adviseert over zaken die van algemeen belang zijn voor het Waddengebied. Dit zijn o.a. het beleid (nationaal en trilateraal) ten aanzien van visserij en recreatie, de ontwikkeling van beheerplannen...
http://www.waddenadviesraad.nl

Kust en Zee Kust en Zee
KUST EN ZEE, vereniging voor zee, duinen en delta wordt gevormd door vier Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties gericht op de kustzone. Kust en Zee zet zich in voor het veiligstellen van de bestaande natuur...
http://www.kustenzee.nl

Stichting Waterpakt Stichting Waterpakt
In stichting Waterpakt werken Stichting Reinwater, Stichting De Noordzee, de Waddenvereniging en de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer samen, om zich sterk te maken voor een betere kwaliteit van het natuurlijk...
http://www.waterpakt.nl

Stichting Duinbehoud Stichting Duinbehoud
De Stichting Duinbehoud is een landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de belangen van de natuur langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die willen genieten van...
http://www.duinbehoud.nl

Ecomare Ecomare
Ecomare spant zich in voor de bescherming van het waddengebied en de Noordzee. Voorlichting en educatie spelen daarbij de hoofdrol. Ook vangen we vogels en zeehonden op. Doel? Een duurzame samenleving! Een goede...
http://www.ecomare.nl

Stichting Duurzaam Texel Stichting Duurzaam Texel
De Stichting Duurzaam Texel (SDT) is een organisatie die activiteiten initieert en stimuleert die een duurzame ontwikkeling van het eiland Texel bevorderen. De stichting is actief op het gebied van een zestal...
http://www.duurzaamtexel.nl

Zeehondencreche Pieterburen Zeehondencreche Pieterburen
Al sinds 1971 vangt Lenie 't Hart zieke en verzwakte zeehonden op in de Zeehondencr?che Pieterburen. De cr?che heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een echt zeehondenziekenhuis, compleet met quarantaines...
http://www.zeehondencreche.nl

Waddenvereniging Waddenvereniging
De Waddenzee is een internationaal belangrijk natuurgebied! Voor die erkenning zet de Waddenvereniging zich al jarenlang in. Dat doet zij door bijvoorbeeld de schoonheid van het gebied te laten zien. Maar ook...
http://www.waddenvereniging.nl